Privacy & Cookie policy

Laatste update : 29 – 01 - 2018 

1 – Algemeen

In deze privacy policy wordt verstaan onder: 

MEUBELEN TOFF: Fabrideco NV met maatschappelijke zetel te 7711 Moeskroen, Herseauxlaan 83 en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0417.207.094. Verantwoordelijke verwerker van persoonsgegevens.  

PRIVACYWET: Europese wet van 25 mei 2018 (ook wel de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd) die tot doel het volgende heeft : de bescherming van de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen in verband met verwerkingsactiviteiten te harmoniseren en om burgers meer controle te geven over het gebruik van hun persoonlijke gegevens. 

 

2 – Persoonsgegevens die worden verwerkt 

Meubelen Toff kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Meubelen Toff, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Meubelen Toff verstrekt. Meubelen Toff kan volgende persoonsgegevens verwerken : 

 • uw voor- en achternaam
 • uw adresgegevens
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres

 

3Doeleinden van de persoonsgegevens 

Elk persoon heeft recht op bescherming van zijn fundamentele rechten en vrijheden, inzonderheid op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. Meubelen Toff erkent dit recht en levert grote inspanningen om dit recht praktisch en online om te zetten. 

Meubelen Toff verzamelt persoonsgegevens via de website op verschillende manieren en voor verschillende doeleinden: 

 • Digitale nieuwsbrief : voor het versturen van periodieke mailings (via Flexmail) 
 • Contactformulier :   Meubelen Toff verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden. 
 • Cookies en andere tracking technologieën : Meubelen Toff gebruikt deze om bepaalde info verzamelen wanneer u de website toff.be bezoekt. Zo onthouden functionele cookies bijvoorbeeld de taal van de gebruiker, vullen automatisch formulieren in en vergemakkelijken het gebruik van de site. 

 

4 – Wat zijn uw rechten 

Volgens de Europese verordening GDPR van 25 mei 2018 wordt er voorzien in meer rechten voor betrokkenen dan voorheen 

Recht op informatie 

Meubelen Toff moet u laten weten indien uw persoonsgegevens verwerkt worden. Persoonsgegevens mogen dus niet verwerkt worden zonder uw medeweten. 

Recht op inzage en kopie 

U hebt het recht om toegang tot uw persoonsgegevens te vragen. U kunt ons daartoe een verzoek versturen. Als Meubelen Toff geen toegang kan verlenen tot uw persoonsgegevens, zal het u laten weten waarom dat niet mogelijk is. 

Meubelen Toff moeten eveneens een gratis kopie verstrekken van de verwerkte persoonsgegevens binnen de maand. 

Recht op aanpassing 

U hebt het recht om Meubelen Toff te vragen onjuistheden in uw persoonsgegevens te verbeteren. Als u op de site www.toff.be een account hebt, kunt u dat doorgaans doen via het onderdeel ‘Mijn Toff’. 

Recht op bezwaar 

U heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen (tenzij wettelijk bepaald of wanneer noodzakelijk voor uitvoeren van een overeenkomst). Wanneer gegevens worden verzameld met het oog op direct marketing, dan kan u zich kosteloos en zonder verantwoording verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. 

Recht op vergetelheid 

U heeft het recht om de schrapping of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen wanneer er zich dwingende reden bestaat voor de voortdurende verwerking ervan of wanneer het individu bezwaar heeft tegen de verwerking en er zijn geen dwingende legitieme redenen om deze verwerking te rechtvaardigen. 

Meubelen Toff kan weigeren de gegevens te verwijderen voor specifieke redenen, zoals het recht van vrijheid op meningsuiting en informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag ten behoeve van de volksgezondheid in het algemeen belang, voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang en voor de uitoefening of de verdediging van juridische claims. 

Recht op intrekken toestemming 

U hebt het recht om zich uit te schrijven voor reclameberichten over Meubelen Toff (opt-out) en kunt dat doen 

 • (a) door onderaan op de link in de mail op ‘uitschrijven’ te klikken. 
 • (b) door met ons contact op te nemen: merk op dat zelfs als u doorgeeft geen reclameberichten meer te willen ontvangen, u nog steeds administratieve berichten van ons kunt ontvangen, zoals een bestelling bevestiging en berichten over uw accountactiviteiten (zoals accountbevestiging en wachtwoordwijzigingen). 

Recht op overdraagbaarheid 

Het recht op overdraagbaarheid houdt in dat u uw persoonlijke gegevens moet kunnen krijgen om deze te hergebruiken voor uw eigen doeleinden over verschillende diensten heen (bijvoorbeeld van Facebook naar een nieuwe provider). 

Recht op weigering geautomatiseerde individuele besluitvorming, profilering 

U hebt het recht niet te onderworpen worden aan automatisch gemaakte beslissingen die rechtsgevolgen hebben of een aanzienlijke invloed hebben op uzelf.

Een toestemming zal nodig zijn als een geautomatiseerd besluit een juridische of soortgelijke significante impact heeft ten gevolge van profilering.

 

5 Google Analytics

Het gebruik van Google Analytics maakt het mogelijk om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief AdWords-advertenties van Meubelen Toff bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. 

Google gebruikt deze informatie, verkregen via cookies, om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Meubelen Toff te verstrekken en om haar adverteerders informatie over de activiteit van hun campagnes te kunnen bieden. Hierdoor kunnen we steeds de beste gebruikerservaring bieden door onze website te verbeteren en telkens de effectiviteit te meten. 

Deze algemene bezoekgegevens (waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt) worden gebruikt voor analyses va bezoek- en klikgedrag op de website. Meubelen Toff gebruikt deze informatie eveneens om de gebruikservaring met de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

 

6 Cookies op onze website 

Wij gebruiken cookies op onze website. Dat zijn kleine tekstbastanden die worden aangemaakt door een programma op de server van deze site, maar bewaard op (de harde schijf) van uw computer. Cookies zijn minstens voor een deel technische noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen uw computer en de website. Cookies kunnen evenwel ook nuttig zijn (bv. Bewaren van voorkeurinstellingen) en bepaalde gegevens kunnen doorgestuurd worden naar deze website om de werking ervan te verbeteren. Als u de cookie – door uw browserinstellingen – aanvaardt, gaat Meubelen Toff ervan uit dat u, als u voort surft, toestemt met de gegevensverwerking die daaruit voortvloeit. 

Op onze website worden volgende cookies gebruikt : 

 • Essentiële cookies
  Sommige cookies zijn essentieel voor de goede werking van onze website. Zij stellen ons bijvoorbeeld in staat om de gebruiker te identificeren en zorgen dat de gebruiker toegang heeft tot de loginpagina. Deze cookies verzamelen geen gegevens over u die voor marketingdoeleinden kunnen worden gebruikt of die onthouden waar u geweest bent op het internet. Deze cookies mogen niet uitgeschakeld worden. 
 • Performantie- en analysecookies
  Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers een website gebruiken, bivjoorbeeld welke pagina’s bezoekers het meest bezoeken en of ze foutmeldingen krijgen. Deze cookies verzamelen geen gegevens die u identificeren. De informatie verzameld door deze cookies is anoniem en wordt enkel gebruikt om de werking van de website te verbeteren.
 • Functionaliteitscookies
  We maken gebruik van functionaliteitscookies die ons in staat stellen uw voorkeuren te onthouden. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u niet telkens uw gebruikersnaam moet ingeven bij elk nieuw bezoek aan onze website, en ze onthouden uw laats bezochte producten. 
 • Tracking cookies van onszelf
  Met uw toestemming plaatsen wij een cookie op uw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant zijn. 
 • Advertising cookies
  Advertising cookies zorgen ervoor dat een website gepersonaliseerde reclameboodschappen kan sturen. De Facebook pixel zorgt ervoor dat wij u, indien u bij Facebook bent ingelogd, relevante advertenties op Facebook kunnen tonen en het resultaat kunnen meten

 

 

6 – Cookies uitzetten

Cookies kunt u uitschakelen via de instellingen. van uw browser. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van de aanbieder van uw browser. 

Meer informatie over cookies en hoe u ze, naargelang van het gebruikte type van browser, kunt verwijderen, vindt u op de website www.allaboutcookies.org.